Varning för känsliga läsare borde vi kanske skriva i början av denna text. Och så gör vi. Men, det är även viktigt att vi läser på kring detta ämne som vi vet ganska lite om – men som det nu forskas mycket kring. Det handlar om kemikalier. Kemikalier som finns i princip allt och detta mer eller mindre. Kemikalier som får oss att vilja handla en produkt på grund av dess mjukhet eller dess oemotståndliga färg. Det är dessa som även överförs från mor till barn och som vi aldrig fullt kan bli av med. Allt handlar om att vi måste veta hur vi på bästa möjliga sätt kan undvika dem för att leva ett så bra och så friskt liv som möjligt. Snabba tips när det kommer till små barn är att ha uppsyn på hur de rör sig och vad de stoppar i munnen. Men även att vi ska handla ekologiskt för att förhindra att plaggen blir besprutade. På www.littlebloom.se kan du finna fantastiska barnkläder som är ekologiska och tar hänsyn till ditt barn. Och försök att även tänka på att handla kravmärkt och ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt.

Stefan Jarl och Underkastelsen

Underkastelsen är en dokumentärfilm som alla människor bör se. Den får oss att bli mer medvetna om hur vi lever våra liv. I filmen tar både det ena och det andra upp om bland annat ftalater, mjukgörare, som är det som gör att plast blir mjukt samt bromerade flamskyddsmedel som ser till att våra möbler blir mer tåliga för eld.

”Världens befolkning, inklusive forskarvärlden, har skrämmande dålig kontroll över hur vi egentligen påverkas av de kemikalier som vi underkastar oss i tillvaron. Framför allt inte hur de samverkar när de ackumuleras i människokroppen eller ute i naturen. Alla vetenskapsmän som intervjuas i filmen har vissa svar som till exempel hur p-pillerrester i vattendragen får groddjur och fiskar att byta kön. Några talar om kopplingen mellan miljögifter och neuropsykiatriska störningar hos barn, diabetes och sjuklig fetma. Andra talar om sambandet mellan hormonstörande kemikalier och minskad fertilitet hos män samt om ökningen av testikelcancer. Bland mycket annat.” (läs mer här)