Våra barn är det mest värdefulla vi har. De är vår framtid, vår kärlek. Det är de som ska ta hand om oss när vi är gamla, det är de som ska föra familjenamnet vidare, det är de som har makten över vad som komma skall. Men främst är det barnen som vi älskar. Är det möjligt att älska någon mer än sitt eget barn? Ja, för vissa. Men för de flesta föräldrar är barnen dess största kärlek, och om man aldrig har blivit mamma eller pappa är det svårt att föreställa sig den känslan. Den är storslagen. Stark, och det är den som gör att vi skulle göra vad som helst för att skydda vårt barn från allt det onda i världen.

Skydda ditt barn mot fara

För tyvärr är det så, att man måste skydda sig själv, men främst sina barn, mot omvärlden. Men hur skyddar man då sina barn mot faran? På http://www.svenskaalarm.se/ kan man köpa värdefulla larm, vilka gör att tjuvar inte kan ta sig in i bostaden och ta ens barn. Utöver det kan man följa sina barn till och från skolan, se över vad de gör på internet och lära känna deras vänner och andra i deras omgivning. Så långt kan man ha koll. Men hur skyddar man ett barn – då problemet ligger i hemmet? Världshälsoorganisationen har gått ut med att skadlig behandling av ett barn inom familjen är ett folkhälsoproblem. Och om det är ett folkhälsoproblem, är det verkligen ett stort problem. Under de senaste åren har anmälningarna för misshandel och övergrepp mot barn flerfaldigats. Hur kan det komma sig? Hur kan man någonsin slå ett barn? De är oskyldiga. De har knappt hunnit leva. Det är verkligen helt och hållet oförståeligt.