Det effektivaste sättet att undvika framtida bråk mellan familjemedlemmar om arv är ett testamente. Hos Fjällmans Juridik får du professionell hjälp att upprätta ett testamente som uppfyller lagens krav. Det här låter dig bestämma hur dina tillgångar ska fördelas och undviker potentiella fel och misstag.

Ett testamente har fördelen att undvika framtida bråk och hos Fjällmans Juridik på länken här fjallmansjuridik.se/testamente/ får du hjälp att upprätta ett. Med ett testamente upprättat av denna familjejurist skyddar du inte bara dina familjemedlemmar och tillgångar, utan får exakt kontroll över hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Att missa kraven kan precis som advokat Caroline Elander nämner få allvarliga konsekvenser:

“Missade formkrav kan göra testamentet ogiltigt.”
Lyckligtvis säkerställer Fjällmans Juridik att testamentet uppfyller lagens krav genom att låta en utbildad jurist upprätta det. Dessutom hjälper det dig att förstå lagen och undviker olika typer av problem innan de uppstår.

Även om varje persons situation varierar så finns det två speciella fördelar med att ha ett testamente, vilka presenteras härnäst.

1. Låter dig bestämma hur dina tillgångar ska fördelas

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som avgör hur du vill att dina tillgångar ska hanteras och fördelas. Om du går bort utan ett testamente finns det ingen garanti för att dina önskemål kommer att uppfyllas. Viktigaste av allt är att det minimerar risken för framtida bråk och konflikter om arv.

2. Undviker fel och misstag

Att ha ett professionellt upprättat testamente visar att du verkligen har funderat på vem som ska ärva dina tillgångar. Detta undviker att fel personer ärver och konflikter som kan uppstå mellan exempelvis barn från olika äktenskap.