Vad ska du tänka på när du sparar till barn? Att det är bra att spara pengar för dina barns framtid ser du förmodligen som en självklarhet. Det kan dock vara svårt att komma igång. Här får du veta vad du behöver tänka på för att lägga en bra grund för barnens ekonomiska framtid.

Att spara pengar inför dina barns framtid är inte så komplicerat som det kanske kan verka om du inte är insatt i hur finansmarknaden fungerar. Med lite grundläggande kunskaper om vad det finns för olika sparformer kan du komma långt. Bara några hundralappar i månaden kan göra enorm skillnad och ge dina barn en bra startsumma att bygga på senare i livet. Hos till exempel https://www.aktieinvest.se/spara-till-barn kan du hitta goda råd för vart du specifikt kan påbörja sparandet. Du som läser vidare här får veta alla de grundläggande sakerna som är värda att känna till innan du börjar.

Olika kontoformer

Att spara till barn är ett långsiktigt sparande, det gör det extra viktigt att sparformen har låga avgifter och låg risk. Sparandet kan bestå av investeringar i aktier eller fonder där det senare är att generellt betrakta som något säkrare. Indexfonder är generellt den stabilaste sparformen. När det gäller olika typer av konton finns det två att välja mellan: aktie eller fonddepå eller ett Investeringssparkonto (förkortat “ISK”). De flesta experterna menar att ett ISK är att föredra. Fördelarna är många, främst att det är enkelt. Du behöver inte skatta för utdelningar eller försäljningar. Varje år dras istället en fast schablonskatt för beloppet på kontot. Den enda egentliga nackdelen är att du inte kan kvitta vinster mot förluster vilket är möjligt om du sparar i en fond- eller aktiedepå.

Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar är en sparform som administreras av försäkringsbolag. När du sparar i en sådan brukar du kunna ange när sparbeloppet ska betalas ut, och om det ska betalas ut i omgångar eller i en klumpsumma. Fördelen med en kapitalförsäkring jämfört med ett investeringssparkonto är att du redan när du tecknar den förstnämnda kan uppge ditt barn som förmånstagare. Om du olyckligtvis skulle avlida, och du öppnat en ISK i ditt namn går pengarna på kontot till dödsboet. Du kan lösa det genom att upprätta ett testamente.