Det finns som bekant en hel del gifter i vår omgivning. När man börjar läsa in sig på vilka gifte det rör sig om, och var de finns, är det lätt att bli mörkrädd. Men det är viktigt att inte låta sig nedslås. Det går att göra mycket för att kraftigt minska mängden gifter som barnen utsätts för, även om man nog inte kan komma undan gifterna helt och hållet.

Så här är några tips. Det är helt omöjligt att följa dem allihop för de allra flesta, men det viktigaste är att man som förälder känner till dem. En del av dem är dessutom baserade på vetenskapliga rön som kan komma att ändras i framtiden.

  • Amma inte. Det här är ett kontroversiellt tips, och det är möjligt att fördelarna med amning överväger nackdelarna. Man bör dock som förälder vara medveten om att vid amning överförs många gifter från modern till barnet. Därför är det kanske bättre att inte amma.
  • Undvik att köpa begagnade nappflaskor, tallrikar och liknande i plast. Låt hellre barnen ha sönder några tallrikar i porslin, eller köp trätallrikar till dem. Nya plastsaker kan vara giftfria, men kolla upp detta noga före köpet.
  • Köp begagnade kläder istället för nya, eller välj ekologiska barnkläder. Det finns ofta gifter i kläder, inte minst i tryckfärger, och dessa tvättas långsamt ur kläderna. Begagnade kläder innehåller därför betydligt mindre gift än nya.
  • Undvik att färga håret eller använda nagellack, eftersom det ofta finns farliga färgämnen eller plaster i dessa medel.
  • Strunta i att ta emot kassakvitton, om de inte kommer att behövas för att garantin ska gälla eller liknande.