Begreppet ”sjuka hus” uppstod under en tidsperiod efter 70-talet. Husen man hade byggt under några decennier började mögla i källaren med omfattande fuktskador. Tyvärr är barn de som är mest känsliga för mögelskador eftersom de inte har utvecklat sin lungkapacitet än. Den dåliga lukten från källaren kan man dock komma tillbukt med utan att sätta in fler skadliga ämnen, till exempel med en ozongenerator.

En ozonrenare eller ozongenerator är en maskin som med hjälp av snabba reaktioner sänder ut aktivt syre på en plats som behöver renas från dåliga lukter, bakterier och annat. Idag är det det mest effektiva sätt att bli av med dålig luft eftersom man dessutom inte behöver blanda in en massa miljöfarliga kemikalier som kan vara farliga för barn att andas in. Har man mögel i sin bostad är det mycket viktigt att man blir av med problemet snabbt, här förklarar vi vidare varför.

Mögel kan orsaka astma

75% av höghusen i Sverige behöver renoveras för svindlande 200 miljarder kronor. Det har lett till ett europeiskt projekt som handlar om att rusta upp byggnader som sedan länge sett sina bästa dagar. Norge och Finland lider av samma problem. Det man befarar är bland annat att husen möglar och att de har kemiska föroreningar som man behöver rensa bort.

Mögelallergi är en sällsynt sjukdom och man har inte lyckats fastställa om de har ett samband med mögliga hus än eller inte. Däremot vet man att symptomen är:

  • Problem i luftrör
  • Förkylningsliknande symptom såsom hosta, snuva och trötthet
  • Rinnande och kliande ögon
  • Torr hud

Läs mer på astmaochallergilinjen.se.

Däremot vet man att mögel i hus är sämre för barn, eftersom de inte har utvecklat sitt lungsystem ordentligt. Barn som växer upp i ett mögligt hus löper större risk för att drabbas av astma. Vuxna kan också drabbas även om det är vanligare att man känner av andra symptom såsom illamående, huvudvärk och trötthet.