Det finns få saker som oroar nyblivna föräldrar mer än när deras ögonsten blir sjuk. Ibland kan det givetvis finnas grund för föräldrarnas oro och det kan alltid vara bra att kontakta sjukvårdsupplysningen om man är osäker på hur man skall tackla barnets sjukdom. På samma sätt kan det även vara bra att ha en grundkännedom om de vanligaste barnsjukdomarna de flesta barn någon gång drabbas av.

Vi har alla haft dem, smittorna som kallas barnsjukdomar i folkmun. Vissa har bara haft någon, andra har haft dem allihop. Barnsjukdomar är till och med något som i viss utsträckning kan vara bra för ett barn att drabbas av, och på andra sätt kan de vara livsfarliga. Detta eftersom vissa sjukdomar är av den typen att man bara kan få dem en gång och att dessa sjukdomar ofta innebär en mindre fara för hälsan ju yngre barnen är.

Bland de mest klassiska barnsjukdomarna hittar vi bland annat mässling, påssjuka och röda hund. Där den första och den senare orsakar både feber och kliande utslag ger den tredje sjukdomen, påssjuka, svullna körtlar i käkområdet vilket gör att barnen kan få problem att svälja. En fjärde klassisk barnsjukdom som ger utslag är scharlakansfeber. Istället för på huden blir istället utslagen synliga på barnets tunga.

Motvilja mot vaccin ger fler sjuka barn

Allt fler människor luras att tro att själva vaccinet är något farligt vilket gör att de väljer att inte vaccinera sina barn mot många av de kända barnsjukdomarna. Detta har gjort att vi plötsligt har utbrott av sjukdomar i Sverige som vi inte sett på tiotals år. Då dessa sjukdomar anses ofarliga för friska barn tänker inte deras föräldrar på att samma smitta kan vara dödshotande för vuxna. Om barnen inte vaccineras när de är små, och i vuxen ålder först drabbas av viruset, riskerar samma personer att dö av sjukdomar de enkelt kunnat undvika med en spruta tiotals år tidigare.