Livet som förälder handlar inte bara om att ge dina barn en trygg och säker tillvaro i nuet. Faktum är att även framtiden spelar roll när det gäller att ta hand om barnen. En livförsäkring är en trygghet för dig som förälder då den syftar till att hjälpa dina efterlevande.

Vilken typ av livförsäkringar finns och vad är det huvudsakliga syftet med den här sortens framtida trygghet? Här kan du läsa mer om livförsäkringar utifrån ett föräldraperspektiv.

Typer av livförsäkringar

livförsäkringI regel är syftet med livförsäkringar detsamma oavsett vilken typ av upplägg du väljer att satsa på. Det handlar inte om sparande utan är en form av riskförsäkring, vilket du kan läsa mer om på den här sidan
https://www.gofido.se/livforsakring/ där livförsäkringsupplägget förklaras närmare. Det handlar om en trygghet som går ut på att dina efterlevande barn ska kunna starta livet med en trygg ekonomi om du händelsevis avlider. Även om det är tufft att spekulera om sjukdom eller olyckor, finns en risk att något oväntat kan hända dig innan barnen blivit myndiga.

Du väljer själv vilken typ av nivå livförsäkringen ska ligga på och detta baserar du utifrån olika faktorer. En dyrare livförsäkring innebär att du betalar en högre premie och i regel ger det ett “bättre” utfall för dina efterlevande. Idag kan du dock hitta riktigt bra upplägg med en rimlig premieavgift.

Risker utan livförsäkring

Att vara utan livförsäkring kan på olika sätt leda till framtida problem för dina barn. Har du inte tecknat någon livförsäkring och kanske heller inte något testamente finns risken att dina barn får det tufft rent ekonomiskt. Lån ska betalas av och det kan även kosta en hel del pengar i samband med en familjemedlems bortgång.

För dig som förälder är en livförsäkring det enklaste och snabbaste sättet för en trygg framtid för dina barn. Skulle något hända dig vet du att dina barn har en livförsäkring som hjälper till på det ekonomiska planet.