Akvariefiskar är populära husdjur, med många fördelar, såsom att de är relativt lättskötta, inte tar upp alltför mycket plats i ett mindre hem, och att de är bra som första husdjur för barn. Men du som är förälder till ett mindre barn har vissa saker som du måste tänka på för att det ska vara tryggt och säker för såväl fiskarna som för ditt barn. Här hittar du några tips på vad det är du ska göra.

Det du först och främst behöver göra för fiskarnas trygghet är så klart att skaffa bra akvarietillbehör till akvarium, och att se till att akvariet i sig är rätt – det ska enligt Jordbruksverkets regler kunna rymma minst 40 liter vatten, och mer om du har fler fiskar. Se även till att du placerar akvariet på en plats där ditt småbarn inte kan nå det på egen hand – inte bara fiskarna, utan också barnet kan råka illa ut om akvariet placeras så att barnet kan nå det. Barn är ofta oberäkneliga i sin nyfikenhet, och kan mycket väl välta akvariet så att de blir klämda eller får glassplitter på sig.

Viktigt att skydda fiskarna från barnen

Det är jättebra om ditt barn kan få upp intresse för fiskarna och bli, anpassat efter ålder, involverad i processen av att sköta om dem, då det hjälper barn att utveckla förmåga att tänka kring att ta ansvar och kring hur handlingar har konsekvenser, samt bygger upp deras förmåga att relatera till andra – men när barn är små kan det lätt hända att de även med goda avsikter gör något som skadar fiskarna, såsom att ge dem för mycket eller extra mat, och därför så måste du som deras föräldrar och som fiskarnas ägare ta ansvar för att fiskarna ska må bra.