I det egna hemmet är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att de små inte ska fara illa. Det finns många sätt att säkra bostaden och här nedan ska vi ge användbara tips. Läs vidare!

Som förälder är det inte alltid så lätt att vara med och passa de små barnen varje vaken sekund, hur väl du än försöker. Det hinner hända otroligt mycket på bara ett ögonblick och olyckan kan vara framme när du minst anar det.

Se det från barnens sida

När barnen börjar bli så gamla att de själva tar sig runt, antingen tultandes till fot eller krypandes, är det en god idé att ha gjort hemmet så säkert som möjligt. Det här innefattar exempelvis https://dorrakuten.se/sakerhetsdorrar/, lås för fönstren, grindar med mera. Just säkerhetsdörrar är enormt viktiga för att förhindra barnen från att själva ta sig utanför huset eller lägenheten, samtidigt som det skyddar mot att ovälkomna besökare ska ta sig in.

En inte alls så dum idé är faktiskt att krypa runt och se vad som nås från den positionen. Det är då lättare att bilda sig en uppfattning om de faktiska farorna i bostaden. Barn är förstås nyfikna på världen och griper tag i det mesta som finns inom räckhåll, något som kan leda till olyckor i värsta fall. Enligt Vårdguiden (1177) säger man att:

Barn använder sin kropp och sina sinnen för att utforska miljön omkring sig
Kemikalier, rengöringsmedel och liknande bör av den anledningen placeras högt upp i skåp. Skåp som befinner sig längre ned mot golvet kan förses med spärrar så att de inte går att öppna för en liten kille eller tjej.