Kemikalier finns i stort sett överallt och i allt i våra hem. Vissa är farliga men de allra flesta är det inte. Dock har ordet kemikalier en negativ klang i våra öron. Men det finns faktiskt en del kemikalier som det kan vara en god idé att vara varsam med.

pexels-photo-75627-2Tidigare har det skrivits ett inlägg om varning för kemikalier och särskilt sådana som finns i hemmet och som barn lätt kan få i sig genom att de ofta biter och leker med saker som har till exempel plast i sig.

Något som förutom gamla platsleksaker och leksaker med äldre batterier för barn att undvika är också ättiksyra. På Giftinformationscentralen, som ligger under myndigheten Läkemedelsverket, varnas det för den ättiksyra om ofta finns hemmavid för hushållsbruk av olika slag.

Frätande om än effektiv

Ättika är nämligen starkt frätande, även fastän syran är utblandad i en förpackning där det står 24% ättiksyra. Hemma används ättiksyran vanligen i matinläggningar av olika slag men dessutom vid städ i badrum med avseende på avkalkning eller i trädgården när det kommer till ogräsbekämpning. Dessutom har det under senare tid blivit populärt att använda ättiksyra i olika huskurer varav en i kapsyler och liknande för att dra åt sig bananflugor och blomflugor. Men om det råkar bli så att en barn får i sig detta kan konsekvenserna vara ödesdigra och skadorna ett faktum. Att få ättikan i ögat innebär även det stora risker, inte minst för att få frätskador och sämre syn.

Om man vill använda ättika kan man späda den med 3 delar vatten – Giftinformationscentralen

Det som en bör tänka på är att förvara ättikan oåtkomligt för barn och att man själv hanterar denna syra med försiktighet.