När man får barn, och speciellt första gången, är det mycket man måste tänka på. Något som är väldigt viktigt är att barnsäkra hemmet, vilket faktiskt inte alla föräldrar gör, men som de borde.

barnrum-inredning

De flesta föräldrar är väldigt måna om att deras barn ska leka i en säker miljö och att man vidtar de rätta skyddsåtgärderna så att det inte blir några olycksfall. Ett bra exempel på detta är att de flesta studsmattor kommer med skyddsnät som gör att barnen kan hoppa och fara utan risk.

”Såklart gäller det att alltid vara försiktig, men med ett skyddsnät och liknande är säkerheten väldigt hög.” Läs mer.

Men även om de flesta föräldrar är väldigt måna om säkerheten kring sina barn har en ny undersökning visat att var femte förälder inte har barnsäkrat hemmet. Varför de inte har valt att göra det framgår inte av undersökningen men många svarar i den att de tycker att samhällsdebatten i allt för stor utsträckning handlar om oro för barns säkerhet. Många föräldrar tycker däremot tvärtom, att de oroar sig så mycket att detta begränsar barnens aktiviteter.

Barnsäkra hela hemmet

Här kan man läsa om hur man barnsäkrar hela hemmet på absolut bästa sätt. I köket finns det allra mest saker som man måste barnsäkra eftersom det både finns vassa knivar, varma plattor och opålitliga köksmaskiner. Sedan när man tänker rent generellt på att barnsäkra hemmet är det viktigt att sätta pluggar i tomma eluttag och att ställa mediciner och kemikalier i låsta skåp långt bortom räckhåll för barnen.